Jaap Vogelaar - Projectmanagement & Teamadvies
 

PORTFOLIO

Een greep uit de projecten/ programma's die ik gecoördineerd heb:


Gemeente Almere - Kwartiermaker Ondernemersplein 

Ondernemersplein Almere is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almere, ondernemers en publieke dienstverleners (ZLF, MKBDoorgaan, KVK, Servicepunt Leren en Werken). In een traject van 1,5 jaar heb ik een coördinerende rol gespeeld in het uitdenken van een vernieuwd concept, aanpassingen in de branding- en promotiestrategie, het betrekken van private stakeholders en het binden en activeren van bestaande ondernemersnetwerken met als resultaat een centrum vol inspiratie, informatie, netwerk en support voor en door Almeerse ondernemers. 

Zie ondernemerspleinalmere.nl 


PerspActive Coöperatie - Propositie-ontwikkelaar

PerspActive is een coöperatie van 10 Nederlandse ngo's die grootschalige programma's ontwikkeld gericht op banencreatie in arme regio's. Binnen PerspActive ontwierp ik in pressure-cooking trajecten  multi-stakeholder proposities en programma's en was ik betrokken bij business development trajecten en grotere institutionele fondsaanvragen.


Tear Nederland / programmaleider

Als programmaleider heb ik binnen Tear leiding geven aan Soul Action, een diaconaal programma dat in samenwerking met Soul Survivor werd vormgegeven. Dit programma was gericht op het bijeenbrengen van de kwaliteiten van beide partners en het campagnematig creëren van bewustwording onder jongeren m.b.t armoedeproblematieken en het opzetten van fonsenwervingscampagnes voor de private markt.


Stichting Dorcas Aid International - Projectleider Ontwikkeling Traineeshipprogramma

Dorcas is een organisatie die zich richt op het verleden van hulp aan de allerarmsten. Vanuit HR heb ik, voortbouwend op Dorcas' strategische doelstellingen een traineeshipprogramma ontwikkeld met als doel om Dorcas' flexible schil voor noodhulpsituaties te vergroten.


AWL Harderwijk  -  Projectcoördinator Ontwikkeling Opleidingsprogramma Robotica

AWL is een internationaal bedrijf met expertise op het gebied van geautomatiseerde lasprocessen door industriële robots. Voor de afdeling robotica als projectcoördinator, in samenwerking met de afdeling, het ontwerp en de ontwikkeling van het opleidingsprogramma robotica gecoördineerd.

 

ThiemeMeulenhoff - Auteur MIXED-Sport en Bewegen

ThiemeMeulenhoff is een educatieve uitgeverij en ontwerper van onderwijsleerprocessen. Vanuit mijn achtergrond als bewegingsonderwijzer heb ik als auteur bijgedragen aan de ontwikkeling van de module MIXED-Sport en Bewegen.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn